0246 5005 505
0532 138 67 00
0532 138 67 00
Turkish English German French Arabic Felemenkçe Azerbaijani Bulgarian Chinese (Simplified) Czech Greek Italian Japanese Persian Portuguese Russian Spanish Swedish
HİZMETLERİMİZ
Hoşgeldiniz :
Risk Yapı Laboratuvarı
Risk Kentsel Dönüşüm Merkezi T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Türkiye genelinde yetkili kuruluşudur.

Deprem Testi ve Risk Tespiti ;

A´dan Z´ye tam teşekküllü deprem tahkiki ve bina risk tespiti, dayanıklılık raporu. Güçlendirmeye gerek olup olmadığı kararı, güçlendirme maliyet analizi hazırlanması;

Bina Hasar Tesbiti ;

Binanın hasarlı olup olmadığı, hasar oranı ile hangi bölgelerinde ne tür hasarlar bulunduğunun ve riskinin tesbiti ;

Röntgen Cihazı ile Donatı Tespiti ; 

Beton içerisindeki donatıların Laboratuvar Teknisyenlerimiz tarafından; tahribatsız yöntemle RÖNTGEN cihazı ile HASSAS olarak Çap, Donatı Aralığı, Donatı Derinliği, Pas Payı tespitlerinin yapılması, Donatı Tespit Raporlarının Düzenlenmesi,

Sıyırma ve sonrası dijital kumpas ile gözle tespit ; fotoğrafla belgelendirme ;

Deprem yönetmeliğinde istenilen taşıyıcı kolon ve kirişlerin paspaylarının sıyırılması, donatının ortaya çıkarılması, röntgenle çıkan sonuçların karşılaştırılması, teyidi, filiz boylarının ölçülmesi, çelik donatıdaki korozyon, oksitlenme, paslanma miktarının tespiti, donatının nervürlü olup olmadığının tayini, çaplarının ve mesafelerinin kontrol edilerek kesinleştirilmesi ve fotoğrafla belgelendirilmesi, 

Beton Deney Numunelerinin Basınç Dayanımı Deneyi ; 

Beton dökümünüz esnasında Laboratuvar Teknisyenlerimiz tarafından; Kıvam (Slump) Deneyi Yapılması, Taze Beton Numunelerinin Alınması, Laboratuvarımıza Nakledilmesi, Standardına uygun Kür, vb. işlemlerden geçirilmesi, Bütün Muayeneleri, Basınç Dayanımı Deneyinin Yapılması, Deney Raporlarının Düzenlenmesi, Standartlar: TS EN12350-1,TS EN12350-2, TS EN12390-2, TS3351, TS EN206-1 Madde:5.2.8,

Karot Numunesi Basınç Dayanımı Deneyi ;

Taşıyıcı sisteme zarar vermeyecek şekilde, donatıların yeri tespit edilerek, Laboratuvar Denetçisi gözetiminde, Teknisyenlerimiz tarafından; Sertleşmiş Beton Numunelerinin (Karot) Standardına uygun alınması, Karot örneklerinin Kesme, Başlıklama işlemleri, Basınç Dayanımı Deneyinin Yapılması, Deney Raporlarının Düzenlenmesi, Standartlar: TS EN 12390-3, TS12504-2, TS EN 12504-1, TS EN 12390-7, TS EN13791,

Test Çekici ile Beton Yüzey Sertliği Dayanımı Deneyi ; 

Beton Yüzey Sertliği yoluyla yaklaşık Beton Dayanımının Tespiti, (Schmidt Hammer) Test Çekici ile Laboratuvar Teknisyenlerimiz tarafından Yüzey Sertliği Dayanımı Tayini Deneyi yapılması, Deney Raporlarının Düzenlenmesi, 

Çelik Çubuk Deneyleri ;

Laboratuvar Teknisyenlerimiz tarafından; Her çaptaki demir için Standardına uygun şekilde ve gerekli sayıda Beton Çelik Çubuk numunelerinin alınması, Kütle, Boyut, Çap Muayenelerinin, Akma ve Çekme Mukavemetleri ile Uzama Yüzde Oranının Tayini Deneylerinin Yapılması, Donatıdaki karbon oranının, dolayısıyla geri dönüşüm hurda oranının tesbiti, gevrekliğinin yüzdesinin tayini, Deney Raporlarının Düzenlenmesi, Standartlar: TS EN ISO 15630-1, TS708,

Ultrases Cihazı ile Ses Dalgalarıyla Beton Yoğunluğu Deneyi ;

Betonarme taşıyıcı elemana ses dalgası vererek betonun yoğunluğunun, beton kalitesinin, içinde boşluk ya da çatlak olup olmadığının tespiti,

Ankraj testi ;

Güçlendirme uygulamasında yapılması zorunlu olan deney,

C35 beton küplerle duvar yapımı ;

Kamyon çarpması ve roketatar saldırısına dayanıklı,

Röleve Hizmeti ;

Projesi olmayan binaların deprem tahkikinin yapılabilmesi için yerinde birebir mimari ve statik rölevesi çıkarılıp projelerinin çizilmesi,

Zemin Etüdü Hizmeti ;

İncelenen binanın zamanında zemin etüdü yapılmamışsa; Sismik yöntemlerle zeminin incelenmesi, zemin sıvılaşması tesbiti, zeminin korezyona uğrama durumunun tahlili, zemin emniyet gerilmesi tesbiti, elek analizi,

Temel Muayene Çukuru ;

Binanın ilk taşıyıcısı temelin incelenmesi ve temel yapısının öğrenilmesi için temel muayene çukuru açılması,

Performans Analizi ;

Toplanan tüm veriler sonucunda bilgisayar ortamında bina modellenip performans analizi yapılması, deprem yükleri karşısında binanın tepki ve davranışlarının tespiti, en zayıf taşıyıcı elemanların tayini, binanın sağlamlık ya da çürüklük raporunun verilmesi, güçlendirmeye gerek olup olmadığının kararının verilmesi,

Statik Proje Hazırlanması ;

Mevcut yapının sıfırdan deprem şartnamesine uygun mimari&statik projesi, kalıp-demir projesi hazırlanması, beton,demir,kalıp imalat metrajlarının çıkarılması, ek kat ilavesi durumunda yeni katın projesinin hazırlanması, alternatif tavsiye çözümlerin detaylandırılması,

Güçlendirme Projesi Hazırlanması ;

Her tür yapıya ve mevcut durumuna en uygun güçlendirme tekniği seçilip projelendirilmesi,

Güçlendirme İmalatı&Uygulaması ;

Alanında uzman ekiple Göller Bölgesinin tek güçlendirme adresi,

Şantiyede müşavirlik-kontrol-denetim-teknik danışmanlık hizmeti ;

Talep halinde, güçlü ve üniversite destekli akademik kadroyla malsahibi adına yapı denetime tabi olmayan inşaatının profesyonelce denetlenmesi, müşavirlik hizmeti,

Bina Yıkımı ;

Her tür binanın, çevreye zarar vermeden, profesyonelce kontrollü yıkım hizmeti. Yıkımdan çıkan işe yarar malzemelerin ayıklanıp geri kalan enkazın temizlenmesi, nakliyatı ve boşaltma alanı temini hizmetleri.

Patlatma Hizmeti ;

Kaya, maden, yapı vb. her tür kütleyi profesyonel ve sertifikalı ekiplerle patlatma veya parçalara ayırma hizmeti.

Kesim Hizmeti ;

Her tür kaya, beton veya madenin istenilen ölçülerde sulu kesme hizmeti.

Delme Hizmeti ;

Her kalınlıkta beton ya da başka yapı elemanlarında istenilen çapta ya da ölçüde delik açma hizmeti.

Tuğla, briket, parke taşı, yığma yapı duvarı dayanım&taşıma analizleri ;

Duvarlarda kullanılan elemanın kesme, kayma hesaplarının analizi, dayanım&taşıma oranları tesbiti.

Tarihi Yapıların Onarımı ve Güçlendirilmesi, Restorasyon & Restitüsyon Hizmetleri ;

Yıldız Teknik Üniv.´de Restorasyon Ana Bilim Dalında Doktora Yapmış Olan Göller Bölgesinin Tek Restoratör Mimarı olan Teknik Danışmanımız ile profesyonel olarak restorasyon projesi çizilmekte ve yapıya en uygun malzeme ve detaylarla onarım ve güçlendirme imalatı gerçekleştirilmektedir.

 

 

 

Risk Yapı Laboratuvarı
Taze Beton Numune Alımı
Taze beton şantiyede dökülürken numune kaplarına şişlemeyle doldurulur.
Risk Yapı Laboratuvarı
Slump Deneyi
Beton dökülmeden önce kıvamı ölçülür.
Risk Yapı Laboratuvarı
Numune kapları etiketlenmesi
Etiketlenen taze beton numuneleri 1 gün şantiyede bırakılır
Risk Yapı Laboratuvarı
Karot Numune Alımı
Binanın taşıyıcı elemanlarından her çapta(genelde 10cm) beton numunesi alınır ve açılan delik özel genleşen harçla doldurulur.
Risk Yapı Laboratuvarı
Karot Başlıklama
Karot numunelerin kesilip kükürt başlıklama yapılması
Risk Yapı Laboratuvarı
Karot Deneyi
Beton numunesi cihazda basınç uygulanarak kırılır ve bilgisayardan dayanım ve beton kalite raporu alınır.
Risk Yapı Laboratuvarı
Schmidt Çekici Deneyi
Schmidt çekici deneyi betonun standardını test etmek ve basınç dayanımını tahmin etmek için kullanılan tahribatsız bir deney türüdür.
Risk Yapı Laboratuvarı
Temel Muayene Çukuru
Temel cinsini ve temel ölçülerini belirlemek için iksalı olarak açılan çukurdur.
Risk Yapı Laboratuvarı
Bakan Olur Yazısı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar Olur Yazısı
Risk Yapı Laboratuvarı
Kentsel Dönüşüm Lisansı
Bakanlıkça verilen riskli yapılar tespit yetki belgesi
Risk Yapı Laboratuvarı
Bina Risk Tespiti Lisansı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Türkiye genelinde yetkili kuruluşudur.