0246 5005 505
0532 138 67 00
0532 138 67 00
Turkish English German French Arabic Felemenkçe Azerbaijani Bulgarian Chinese (Simplified) Czech Greek Italian Japanese Persian Portuguese Russian Spanish Swedish
Hoşgeldiniz :
07.11.2016 - KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ
Risk Yapı Laboratuvarı

Planlama ve alt yapı hizmetleri yetersiz, imar mevzuatına aykırı, alt yapı ve üst yapıda hasar meydana gelmiş bölgelerde bu kriterlerden biri veya birkaçının yüzde 65’ı oranında bir bozulma meydana gelmiş ise artık bu bölgeler ‘Riskli Alan’ olarak ilan edilebilecekler.

» Riskli alan ilanlarında en az 15 bin metrekare olması gerektiğine ilişkin hüküm değiştirilmiş olup bu zorunluluk kaldırıldı.

» Riskli yapı tespiti yapacak olan kuruluşlarda çalışacak olan personele Çevre ve Şehircilik Bakanlığından sertifika alınması zorunluluğuna Bakanlık tarafından belirlenecek kurum ve kuruluşlarca da sertifika düzenleme hakkı getirildi. 

» Riskli yapılarda tapuda kayıtlı malik ölmüşse mirasçılık belgesi çıkarmaya, kayyum atamaya veya yine tapuda son kayıtlı malik adına işlem yapmaya Bakanlık yetkili olacak. Maliki ölmüş taşınmazlarda mahkemelerde yaşanan büyük sorun çözülecek.

» Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu kapsamına giren tescilli taşınmazlarda da artık kentsel dönüşüm uygulaması yapılabilecek.

» Mevcut tahliye süreleri sonunda yıktırılmayan binalar ile ilgili artık maliklerin anlaşmalarının beklenmeyecek. 2 aylık denetimler yapılacak ve yıktırılmayan binalar Afet Riski sebebiyle kolluk kuvveti desteği ile mülki amirlikçe yıktırılacak. 

» Tahliye süreleri sonunda elektrik,su,doğalgaz hizmetlerinin durdurulması zorunlu hale getirildi.

» Riskli alan veya riskli yapılarda artık yapı yıkılmadan 2/3 ile karar alınabilecek.

» 2/3 ile alınan karara iştirak etmeyen 1/3 arsa payının açık artırma sureti ile satılması için artık binanın yıkılmış olması şartı kaldırıldı. Böylece 2/3 ile karar alınması ve toplantı sonrasında karara katılmayanlara 15 günlük uyarı ihtarnamesinin gönderilmiş olması yeterli hale getirildi.

» Riskli yapı tespit raporunda tespit edilen teknik inceleme eksikliklerinin tamamının, raporu düzenleyen kurum veya kuruluşa bildirildiği tarihten itibaren otuz gün içinde düzeltilmesi ve raporun sunulması zorunludur. Lisanslı kurum veya kuruluşun otuz günlük süre içerisinde gerekçeli talebi üzerine eksikliklerin giderilmesi için ek süre verilebilecek.

 
19.01.2017 2017 YILI KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI MİKTARLARI BELİRLENDİ.
20.01.2017 KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİ FAİZ DESTEĞİ 2017 YILI ŞARTLARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI.
19.12.2012 BİNA RİSK TESPİTİ LİSANSI
01.11.2012 KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI
24.01.2017 YÖNETİM KURULU VE MÜDÜRLERİN BİLGİLERİ
20.12.2016 KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN İLK ADIM
24.01.2017 SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN